Newsletter-cum-magazine of Oasis Movement         Year 9  /  Issue 7 / Mar 8, 2016
First Oasis Dream India Camp of 2016 
Children Get Plenty of Love & Confidence
And Make Many New Friends
 
“બધાનો પ્રેમ મળ્યો, નીડરતા મળી, સૌની સાથે હળીમળીને રહેતા શીખ્યા;
નવા નવા મિત્રો બનાવ્યા.........જિંદગીભર ન ભૂલાય એટલું બધું શીખ્યા”
(Photo above) Two little girls strengthening their friendship after their dispute is resolved
 
From 21st February to 1st March, First Dream India Camp of Calendar Year 2016 was organized at Oasis Valleys. 76 children from various schools under Jilla Prathamik Sikshan Samiti, Ahmedabad, many of which associated with Oasis ASHA Project, participated in the camp.
The Camp was facilitated by Mehul Panchal, Trustee, OASIS. He was assisted by Hasmita Parmar, young member of Oasis Team, as Camp Manager.  
Young college students, Mustkim Farooqi, Rinku Macwan & Stephen Christian from Vadodara, volunteered in the camp. Participants of Oasis L3 Course for Teenagers, Anil Mena, Chetan Dharajiya, Satish Padhar and Uday Panchal also volunteered in the camp. 

“આ ડ્રીમ ઇન્ડિયા કૅમ્પમાંથી અમે હળીમળીને રહેતા શીખ્યા. ગ્રૂપની જેમ કામ કરવાનું અમને ખૂબ ગમ્યું. છોકરા-છોકરી વચ્ચે કોઈ ભેદભાવ નહીં રાખવો અને ક્યારેય ગાળો નહીં બોલવી જોઈએ. એ બધું જ અમે ડ્રીમ ઇન્ડિયા કૅમ્પમાંથી શીખ્યા, જેનાથી અમે ખૂબ ખુશ છીએ.” - દિપસિંહ ચૌહાણ, સહભાગી

“ડ્રીમ ઇન્ડિયા કૅમ્પની વિશેષતા એ હતી કે, અહીંયાં બાળકોને માનસિક રીતે ખીલવાનો મોકો આપવામાં આવતો હતો અને બાળકોને આત્મવિશ્વાસથી આગળ વધવા માટે પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવામાં આવતું હતું. અને કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ રાખ્યા વિના બધાં જ બાળકોને એક સરખો પ્રેમ આપવામાં આવતો હતો.” - વિશાલ ભટ્ટ, નાટક-મૂક અભિનય(માઇમ)ના શિક્ષક 
First Experience of Real Freedom Proves to be Life Changing;
Children's Parliament Makes Them More Sensitive to Others
“નાનાં બાળકો આટલો સરસ ન્યાય આપતાં હોય; તો મોટા થઈને જરૂર દેશની સેવા કરશે”
(Photo Above) Night Session of Children's Parliament in action

“અદાલતમાં દરેક બાબત પર સારા મુદ્દા રજૂ કરવામાં આવતા. એકબીજાની સામે સારી રીતે સાચી દલીલો થતી અને આ દલીલોને જ્યૂરી સભ્યો સારી રીતે સમજીને શાંતિથી ન્યાય કરતા. ઊંચ-નીચનો કે પોતાનો મિત્ર છે તેવો ભેદ રાખતા ન હતા. અદાલતના જ્યૂરી સભ્યોએ નિયમો પણ સારી રીતે સમજીને બનાવ્યા હતા.” - અંજલિ ભટ્ટ, સહભાગી 

“પોતાના જીવન માટે નક્કી કરેલા આદર્શોને દૃઢ રીતે, મક્કમતાથી વળગી રહેવા માટે બાળકોની અદાલત ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થાય છે.”  - રણજીત મકવાણા, યોગ, સંગીત, ચિત્રકલાના શિક્ષક 
In Morning Star Assembly,
Daily Recognition of Goodness Affirms & Motivates All Children
(Photo left) Facilitator Mehul Panchal is affirming participants in Star Assembly. 

Participants are affirmed everyday for their good qualities, seen by facilitators, teachers and volunteers throughout the previous day. This affirmation motivates children to cultivate more good qualities. 
Leadership, Dance, Drama, Craft, Computer, English Speaking......
Children Learn What They Like, with Freedom & Joy
“જીવનમાં સાચી પસંદગી લેતાં નહોતી આવડતી, હવે સાચી પસંદગી લઈ શકું છું;
કૅમ્પમાં અમને જે નહોતું આવડતું તે શીખીને જઈએ છીએ, માટે હું ખૂબ ખુશ છું”
(Above Photo Collage) Children learning joyfully in various daily sessions
 
When children have choices for what to learn and atmosphere is of Freedom & Love, Children pour their hearts in learning and create their best. 
The faculties for various regular sessions and their subjects were:
Hasmita Parmar (Oasis Vadodara) - I Can Dance; Hasmukh Shah (Ahmedabad) - Art & Craft, Best out of Waste; Himanshu Aacharya (Resource Person, Dr. K. R. Shroff Foundation, Vadali, Sabarkantha) - Protecting Environment, My Health & Organic Farming; Jaimin Thakkar (Professional, Vadodara) - Learning Computer; Mehul Panchal (Oasis Vadodara) - Leadership Development, My Life is My Choice; Ranjit Makwana & Deva Parmar (Resource Person, Dr. K. R. Shroff Foundation, Vadali, Sabarkantha) - Music from trash, Painting; Rekha Kulkarni (Home Maker, Vadodara) - Stitching & Embroidery, I can speak English and Vishal Bhatt (Drama Student, Performing Arts, MSU, Vadodara) - Drama, Mime.

“સમગ્ર કૅમ્પમાંથી મારો પ્રિય સેશન ડ્રામા અને માઇમ હતો, કારણ કે મને નાટક કરવામાં ખૂબ રસ છે. માઇમમાં મને બોલ્યા વગર ઍક્ટિંગ કરવાનું ખૂબ ગમ્યું. પહેલાં મને ‘માઇમ એટલે શું’ એ પણ ખબર નહોતી. આ કૅમ્પમાં આવીને ખબર પડી કે માઇમ એટલે બોલ્યા વગર ઍક્ટિંગ કરવી. હું મોટો થઈને બાળકોને નાટક અને માઇમ શીખવીશ.” - પ્રવિણ ડામોર, સહભાગી
“આ ડ્રીમ ઇન્ડિયા કૅમ્પમાંથી સાચો લીડર કેવી રીતે બનવું એ શીખ્યો. લીડરશિપમાં પ્રામાણિકતા, આત્મવિશ્વાસ, હિંમત, ધ્યાનથી સાંભળવું, પહેલ કરવી જેવાં અનેક ગુણો વિશે જાણવા અને શીખવા મળ્યું.” - નિશિત ચૌહાણ, સહભાગી
More Than Knowledge, They Shared Love in Guest Sessions!
(Above Photo Collage) Various Guest Sessions in progress

On special invitation, 7 guest faculties came to Dream India Camp to share their knowledge with children. Their names & subjects were - 
Heli Shukla (Student, MSW, MSU, Vadodara) - Paper Craft; Jigna Thakkar (Student, MSW, MSU, Vadodara) - Candle Making; Piyush Dave (Artist & Professional, Vadodara) - Music; Rajesh Parmar (Ex. Armyman, Vadodara) - Life of Soldier & Indian Defence; Sarvoday Patidar (Principal, Pri. School, Pisai, Dist. Vadodara) - Learning through Games; Shraddha Vyas (Professional, Ahmedabad) - How to Think? and Viral Panchal (Oasis Vadodara) - Creative art from waste bottles & Creative Sweets.
“To Keep My Country Neat & Clean is My Responsibility”
Daily Duties Inspire Children to be Good Citizens
(Photos above) Participants cleaning their 'small country'
As part of learning Self-governance, children gave their hour in the afternoon to keep their small country neat and clean. Not only they did it nicely, they did it without supervision!
Daily Exercises, Yoga & Games, Check & Restore Fitness
(Photo Collage) Children enjoying morning exercises, Yoga, Mountain Jogging & evening games
Special Announcement

Do you know that only 15% of what we learn in school is useful in our day-to-day life? Because that knowledge only helps us to be bread earners. What about learning how to live life which is the rest 85%? We, at Oasis, have designed camps for children where they love to learn about values & principles of life.
Very rightly called as Festival of Freedom for Children, this summer, we have organized three camps. We invite all children between 12yrs to 19yrs for 8 days residential Oasis Dream India Camp. Dates are as follows:
1. 6th May to 13th May - Open to all
2. 19th May to 27th May - Girls' Special
3. 28th May to 4th June - Open to all

For more details/registrations contact: Hiral Patel on 0265-2321728/ 9825149341.
Exhibitions & Performances on Last Day - 
Showcase of Learning from Camp
(Photo collage) Exhibition of Products & Experiments on last day
(Photo Collage) Children enjoying Performances on the last day
Farewell to Faculties, Volunteers & Facilitator,
Promises to Meet Again in Dream India
(Photo Collage) Children showering love on their teachers before departing
(Photo Collage) Volunteers too, got plenty of love in return


(Photo left)
Children giving affectionate hug to Camp Facilitator,
Mehul Panchal before departing
Team Alive
• Alkesh Raval       • Hiral Patel   • Mehul Panchal  • Sheeba Nair
• Kshama Kataria   • Mayuri Gohil    • Sanjiv Shah   • Shrey Shah
Alive Archives
To view ...Alive archives,
Please click here
You receive this newsletter because you may be one of the participants of oasis activities, or may have been referred by our core friends or you may have given your email address to us. Please feel free to share this newsletter with your friends, family and co-workers. You have permission to use this content in your newsletter or email system as long as you do not edit the content and you leave the links and this resource box intact. We will be happy to receive the copy of the same. 

If you wish that this newsletter is dispatched directly to your contacts, you may recommend the same to us along with their key details.