// Year 12 // Issue 9 // 27 March 2019   NEWSLETTER CUM MAGAZINE OF OASIS MOVEMENT
Oasis Movement Projects:
News through January & February
Jyotirdhar Abhiyaan
Sr Education Dept Officers, Gujarat State 
Begin Jyotirdhar Journey!
 Jyotirdhar workshop series for the group of
Dist Education Officers & Dist Primary Education Officers

 
રાજ્યની શિક્ષણવ્યવસ્થાનો વહિવટ અને અમલીકરણ જેમના હાથમાં છે તેવા ફાઈલોના ઢગ વચ્ચે રહેતા શિક્ષણાધિકારીઓએ ઓએસિસની કાર્યશાળાઓનો જાત અનુભવ લેવાનું નક્કી કર્યું. હાલ બે બેચમાં થઈને 64 જેટલા અધિકારીઓ ઓએસિસની જ્યોતિર્ધર કાર્યશાળાની શૃંખલામાંંથી પસાર થઈ રહ્યાં છે. અને જે પ્રતિભાવ મળી રહ્યો છે તે જોતાં ભવિષ્યમાં આ જ ચારિત્ર્ય ઘડતરના કાર્યક્રમો રાજ્યના બધા શિક્ષકો અને બાળકો સુધી પહોંચશે તેવા ચોક્કસ અણસાર મળી રહ્યાં છે.
No. Dates Group Facilitator &
Co-facilitator
1. 7 – 9 February Govt of Gujarat Batch-1 Mahadevbhai Desai & 
Ghanshyam Ladumor
2. 1 – 3 March Govt of Gujarat Batch-2 Mahadevbhai Desai &
Uday Desai
"શિક્ષણ સુધારણા કરતા પહેલાંં સ્વસુધારણા અત્યંત જરૂરી છે"
Reflections from the workshop participants
 
“આપણી અંદર રહેલી શક્તિઓ, સ્વની ઓળખ અને તેની સાથે તમામ સહભાગીદાર મિત્રો સાથેનું ભાવાત્મક ઐક્ય જોવા મળ્યું. અને બધા આપણા પોતાના છે એવી લાગણી અનુભવી. ફૅસિલિટેટરે જાણે મનને ઢંઢોળીને નવી ચેતનાનો સ્ત્રોત વહેતો કરીને મારામાં રહેલી શક્તિઓને જાણવાની દિશા આપી. જે હું જાણતો હતો તે મર્યાદિત હતી પણ અમર્યાદિત શક્તિઓને ઢંઢોળીને જાગૃત કરી શક્યા.”
- મણિલાલ સી. ભુસરા, DEO - ડાંગ
 
“જીવનને ઓળખવા માટે જરૂરી, મનુષ્યના નિર્માણ માટે જરૂરી, શિક્ષણજગતને દિશા આપવા માટે જરૂરી, આપણી અંદર રહેલી શક્તિને ઓળખવા માટે જરૂરી, સમસ્યાઓ માટે હું શું કરી શકું તેવી લાગણીઓ પેદા થવા માટે આ કાર્યશાળા ખૂબ જ જરૂરી છે.”
- ભાનુપ્રસાદ પંચાલ, DEO - પંચમહાલ
 
“એક સાચા માણસના ઘડતર માટે જરૂરી છે. એક અધિકારી તરીકે હ્રદયમાં સંવેદના રાખવાથી કેટલા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરી શકાય છે તેનો અનુભવ થયો. આ કાર્યક્રમથી વધુ સંવેદનશીલ બની શાળાના સંચાલકો, શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે સહ્રદયતાથી વર્તીશ. મનાંકનો છોડી સાચા નિર્ણયો કરીશ.”
- ડૉ. ભગવાનભાઈ પ્રજાપતિ, DEO -કચ્છ
Special series of workshops for DEOs & DPEOs facilitated by Mahadevbhai Desai
Jyotirdhar Abhiyaan at Jammu & Kashmir
Principal Leaders of J & K participated in Oasis workshop on Marriage as part of Jyotirdhar Abhiyaan. Workshop was organised during 15 to 17 February 2019 at GHSS Kothibagh, Srinager Spouses of the participants were also invited in the workshop, which was facilitated by Anuradha & Siddharth Mehta.
Reflections from the workshop participants
 
The concept of marriage was discussed in details. Marriage in a broader perspective highlighted. Learned how to strengthen this bond of marriage and ultimately reach the unity stage. 
– Mir Mohammad Gulzar
 
In this workshop, we understood the real essence of married life. It taught us how we can grow spiritually.
- Fahmida bano
Never stop Learning, because Life never stops teaching
Workshop participants learning through interactive session of group discussion
"Life as a teacher begins the day you realize
that you are always a LEARNER"
No. Dates Group Main Facilitator
1. 4 – 6 January  Sanyojak Batch - 5 Siddharth Mehta
2. 4 – 6 January South Gujarat Auro -1 Mahadev Desai
3. 18 – 20 January Sanyojak Batch - 3 & 4 Mahadev Desai
4. 8 – 10 February South Gujarat Teachers’
Batch-5
Chhayal Kapadiya
5. 8 - 10 February Bhuj Teachers' Batch - 1 Pratiksinh Parmar
6. 16 – 18 February South Gujarat Teachers'
Batch-2
Nilesh Vankawala
7. 2 - 4 March Kachchh Teachers' Batch-2 Pratiksinh Parmar
8. 3 – 5 March South Gujarat Teacher’ - 4 Alpaben Naik
Reflections from the workshop participants
 
“આ કાર્યશાળામાં ભાગ લઈને જ્યારે ઘરે જઇએ છે ત્યારે મન એક ઠહરાવ અનુભવે છે; જીવનનો અંજપો શાંત થાય છે.  જીવનની અંગત પીડા/સુખની બધા સહભાગી સાથે ચર્ચા કરતા સંકોચ નથી અનુભવાતો. દરેક કાર્યશાળા બાદ ઉન્નત ધ્યેય તરફ એક ડગલું આગળ વધતું લાગે છે.” 
- હરેશ ત્રિવેદી
 
 “I feel that this workshop was an eye-opener. Many times an educated teacher has good ideas, but it is difficult for him to implement them. I wish that if all the teachers could attend this workshop, they will be able to overcome difficulties & gather spirit to contribute in the real purpose of building character of the students, which in turn will build our nation.”
- Dr. Swapnil Bangali
 
“અંગત અને વ્યાવસાયિક જીવનનાં વિકાસ માટે સૌથી ઉપયોગી હોય તો તે આ કાર્યશાળા છે. સામાન્ય જીવનની જંજાળમાં જે બાબતો સામે નથી આવતી એ બાબતોને તપાસી તેના માટેના ‘action plan’ આ વાતાવરણમાં જ બને છે.”
- સુરેશ ઠુમર
 
“Workshop was a journey of self introspection where in I have to look in my heart and do the exercise. Workshop has touched my inner being which might help in my character building.”
- Visharad Shukla
Live - Love - Learn Workshops
Young Professional and CEOs completing
First Year of L3 Workshop  
Young professionals and CEOs engrossed in the workshop
Dates Group Facilitator & Co-facilitator
28 Feb – 3 Mar Professionals & CEOs Batch Sheeba Nair, Viral Patel
Reflections from the workshop participants 
 
“હવે હું મારી જાતને બદલી શકવાની હિંમત કેળવી શક્યો છું. મારી ક્ષમતાઓ વિશેના મનાંકનો ક્યારેક ઘણાંં નકારાત્મક રહેતાંં પણ L3 પછી તેમાં પરીવર્તન આવ્યું. પડકારજનક કાર્યો સ્વીકારવાનું અને તેને પાર પાડવાનું બળ મળ્યું.  ઓએસિસની L3 કાર્યશાળાએ મને ઢંઢોળ્યો છે, જાગ્રત રહેવાનુંં શીખવ્યું છે. મારા પરિવાર સાથે હું વધુ ખુશીથી, વધુ સમજણપૂર્વક વર્તવાનું શીખ્યો છું. હવે નિતાંત સુખ, સમજણ અને આનંદ માટે આજીવન વિદ્યાર્થી બની રહેવું જ રહ્યું.”
– સંજય દવે
 
"આ કાર્યશાળાએ તો મારા દુનિયાને જોવાનાં ચશ્મા જ સાફ કરી નાખ્યા છે. હવે દુનિયા વધારે સ્પષ્ટ અને સુંદર દેખાય છે. જીવનને લગતી અમૂલ્ય બાબતો અહીં શીખવા મળી છે જે બીજે કશેથી પણ શીખવા મળી નથી. પોતાનામાં આવતા બદલાવને અનુભવવાની મજા આવી રહી છે."
– રુપલ શાહ
 
"આ કાર્યશાળાએ મને પોતાના અસ્તિત્વની ઓળખ કરાવી છે અને પોતાને પ્રેમ કરતાં શિખવાડ્યું છે. હવે શીખેલી બાબતોનો સમય-સંજોગો મુજબ ઉપયોગ કરીને તેને જીવતા શીખવાનું છે. પોતાની ધાર કાઢીને જીવનને સુંગધિત બનાવાની સફર પર છું."
– મીરા સારિયા
Misaal Winners of 2018 Continuing their Learning Journey
Friendship here means learning from each other & helping other grow
Children learning from the Group Discussion 
No. Dates Group Facilitator(s) &
Co-facilitator(s)
1. 4 - 9 January Mini Misaal Winners 2018  Mehul Panchal,
Jolly Madhra
2. 16 - 19 January Misaal Winners 2018
Group - 1
Pallavi Raulji,
Madhavi Wagh
3. 12 - 17 February Misaal winners 2018
Group - 2
Pallavi Raulji,
Praksha Desai
Participants undergoing the process of learning through various sessions
Divya from Kutch (Gujarat) shares her changes after attending Live - Love - Learn Workshop. She speaks about change in behavior and increase in confidence.
Life Camps
  Life Camps Bring Out the Hidden Potential of Students
Young girl sharing her beautiful experience about the life camp
No. Dates Groups Facilitators &
Co-Facilitators
1. 21 – 23 January Navdeep Vidyamandir, Mehsana Mahesh Nayi,
Vijay Rawal
2. 25 – 27 January Gandhi Ashram Schools, Ahmedabad Ankita Gandhi,
Dhruv Gohil
3. 2 – 4 March Gandhi Ashram Schools, Ahmedabad Ankita Gandhi, Dharmishtha
 Teenage girls eagerly participating in the process
અમે શીખ્યા કે...
 
“પોતાના ઉપર વિશ્વાસ રાખવો, જીવનની પસંદગીઓ આપણે જાતે કરવી, હંમેશાં હકારાત્મક વિચારવું, કોઈનું પણ ખોટું નહીં ઇચ્છવું આમ આ ચાર બાબતો મને જીવનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થશે.”
- ધારા સોલંકી
 
“મને એ બાબત વધારે સ્પર્શી ગઈ કે અમારે આગળ જઈને બધાંની સામે બોલવાનું હતું, આ બાબતથી મને ખૂબ જ ડર લાગતો હતો પરંતુ જ્યારે મેં આગળ જઈને બોલવાનો પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે મને ખૂબ ખુશી થઈ કે હું પણ બોલી શકું છું. અને તેથી જ મારી હિંમત વધી.”
- પ્રીતિ પટેલ
 
“આગળ આવીને બધાંની સામે બોલવું, પોતાના ધ્યેય સુધી પહોંચવા માટે સતત પ્રયત્ન કરતા રહેવું. જો મારાથી ભૂલ થાય છે તો તેને છુપાવવા કરતાં તેનો સ્વીકાર કરીશ અને તેને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરીશ. આવી દરેક બાબતો જે શિબિરમાં શીખવા મળી છે તે મને હંમેશાં કામ લાગશે.
- જયમતિ ગોરઠાકોર
Sometimes, all a child needs is a hand on his/her shoulder
Learner facilitator Dhruv Gohil motivating the child
Website
Alive Archive
Subscribe
YouTube
TEAM ALIVE
Alkesh Raval
Hiral Patel
Jay Thakkar
Jolly Madhra
Krishna Patel
Kshama Kataria
Mehul Panchal
Sanjiv Shah
Sheeba Nair
You receive this newsletter because you may be one of the participants of oasis activities, or may have been referred by our core friends or you may have given your email address to us. Please feel free to share this newsletter with your friends, family and co-workers. You have permission to use this content in your newsletter or email system as long as you do not edit the content and you leave the links and this resource box intact. We will be happy to receive the copy of the same. If you wish that this newsletter is dispatched directly to your contacts, you may recommend the same to us along with their key details.