Newsletter-cum-magazine of Oasis Movement YEAR 3 I ISSUE 63 I July 16, 2010

Indian Young Leadership Development Program (IYLDP) - LIFE Classes - June 2010

ગુજરાતની કેટલીક ચૂંટેલી શાળાઓમાં શરુ થયેલા લાઈફ-કલાસે પહેલા જ સેશનથી ધૂમ મચાવી

"HAPPY CLASS, LIFE CLASS - લાઇફમાં પહેલી વાર આવી મજા આવી"

"અમે અત્યાર સુધી જેટલા કલાસ જોયા અને ભણ્યા એમાં આ એક અનોખો કલાસ છે"

હસાવતા રહેજો, અમારામાં આત્મવિશ્વાસ વધારતા રહેજો

"લાઈફ કલાસમાં તમે અમને એવી ઘણી વાતો કહી જે અમારા ભણતરમાં પણ નથી આવતી... મેં પોતે કદી એવું વિચાર્યું પણ નહોતું કે મારું સ્વપ્ન હું ૧૦૦ વિદ્યાર્થીઓની વચ્ચે કહીશ. પણ તમારા સાથે મને એ કહેવાનો મોકો આપ્યો. તે માટે તમને Thank You... તમે દર મહિને આવતા રહેજો, અમને હસાવતા રહેજો, અમારામાં આત્મવિશ્વાસ વધારતા રહેજો."

~ માર્ગી, ન્યુ ઈરા સ્કૂલ, રાજકોટ

ઘણીવાર હસવાની મજા પડી તો કયારેક રડવાની!

"અમને બધાની ભાવનાઓ, તેમનો પ્રેમ તેમજ બીજા પ્રત્યેની લાગણી વિષે સાંભળીને ખુબ જ આનંદ થયો... ઘણીવાર હસવાની મજા પડી તો કયારેક રડવાની!"

~નિકિતા રાઠોડ, મહાત્મા ગાંધી વિદ્યાલય, રાજકોટ

આ કલાસના દિવસો અમને યાદગાર રહી જશે

"જયારે અમને અમારો પરિચય આપવાનું કહયું ત્યારે ઘણા મિત્રોએ પરિચય આપ્યો અને જયારે ઘણા મિત્રો પરિચય આપતા રડયા ત્યારે સંજીવભાઇએ તેમને સપોર્ટ આપ્યો. અને અમને અમારા સપના પુરા થાય તેવા આશિર્વાદ આપ્યા.

આ કલાસમાં અમે ખુબ જ મજા કરી. આ કલાસના દિવસો અમને યાદગાર રહી જશે."

~ ગોપી વાંક, મહાત્મા ગાંધી વિદ્યાલય, રાજકોટ

ઘણાં ભારત પ્રત્યે ઘણું માન દાખવે છે અને ભારત દેશ માટે કંઈક કરવા ઈચ્છે છે

"મારા મિત્ર વિશાલની સાથે ૩ વર્ષથી સાથે છીએ પરંતુ આજે ખબર પડી કે તે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર બનવા માગે છે. સ્મીત એન્જીનીઅર થવાં અને મારો મિત્ર મીત દાનવીર કર્ણની જેમ એક દાનવીર બનવા ઈચ્છે છે.

આમ, ઘણાં ભારત પ્રત્યે ઘણું માન દાખવે છે અને ભારત દેશ માટે કંઈક કરવા ઈચ્છે છે. ઘણાં વિદ્યાર્થીઓના આવા વિચારથી બીજા પણ શીખી શકયા કે આપણે પણ ભારત દેશ માટે કંઈક કરવું જોઈએ."

~ રોહિત જેઠવા, ન્યુ ઈરા સ્કૂલ, રાજકોટ

We promised him that we will do our best to achieve our goals

“We came to know some of the things of our friends very precious to them and also came to know about their ideals. Our new friend, Sanjivbhai, has promised us that he will help us to achieve our goals and we also promised him that we will do our best to achieve our goals.

I like & love this class very much. I will never forget this class.”
~ Dharika, Shree C. A. Patel Learning Institute, Mota Fofalia

મારી ચિત્રકાર બનવાની આશાને વધારે મજબુત કરી દીધી

"લાઇફ કલાસ ખુબ જ ગમ્યો. મારી ચિત્રકાર બનવાની આશાને વધારે મજબુત કરી દીધી. મને આ કલાસથી ખુબ જ ઉમંગ જાગી છે. ચિત્રકાર બનવું એ મારું સ્વપ્ન છે. જેમાં મને સફળતા જરૂર મળશે એમ મને લાગે છે."

~ ધ્રુવન, શ્રી સી. એ. પટેલ લર્નિંગ ઇન્સ્ટીટ્યુટ, મોટા ફોફળિયા

"લાઈફ-ક્લાસ જીંદગીમાં સફળ થવા માટે છે"

Life Classes For Teachers

Life Class For Teachers Of Fountainhead School, Surat, on 19th June, Facilitated by Sanjiv Shah

Life Class For Teachers Of Sanskar Balmandir, Mumbai, On 2nd July by Sheeba Nair

Life Class For Teachers Of Mother's School, Vadodara, On 11-12 June, by Pallavi Raulji

 OASIS Movement Photo News

Celebrations At The Finale Of L3 Graduation Course, Surat

Participants celebrated the finale of the 4 year Oasis L3 Graduation course at Surat. The course was facilitated by Sheeba Nair, Managing Trustee, OASIS.

Session On 'Relationships' For The Women Of Bhagini Sanskar Parishad, Mumbai, By Sheeba Nair

First Orientation Meeting (Year 2010-11) Of ASHA, Bangalore Team At The New Office Premises

Dr. Harsha Sodha is seen explaining the new syllabus of ASHA Program for the academic year 2010-11 during the first orientation meeting of ASHA - Bangalore Team at their new office premises. There has been considerable changes in the syllabus for making it more colorful and making the learning process full of fun. Dr. Neha Vakharia, Founder, ASHA Project, announced their decision to undertake 10 more schools at Hosur under ASHA program.

25 volunteers attended the meeting which was held on 28th June, 2010. They all shared their news of the last quarter and the meeting ended after watching a short documentary "patri par bachpan" to sensitize the newcomers.

  Editor's Note

At the onset of the new academic year, Oasis launched Life Classes in more than 15 selected schools of Gujarat. It has become instantly popular with the students. Alongwith Life Classes for children, Oasis has begun Life Classes for teachers also, as part of the overall vision of IYLDP.

Oasis (Bangalore) has gone a step further by inviting corporate and business houses to adopt municipal/ government schools in their vicinity for providing health education to the underprivileged children. As part of this project, ASHA volunteers train the employees of the interested organisation to take up Health classes in these schools.

We look forward to more tie-ups with different sections of the society to help Asha reach every underprivileged child in their region.

~ Mehul Panchal  Mehul

  News In Nutshell

 On 2nd July, Oasis (Bangalore) conducted training of 'Health & Hygiene Education' for employees of GE, Bangalore. They will be undertaking ASHA program for the Govt/Corporation Schools in the vicinity of their residences or company.

  You Said It

Team oasis,

congratulations.

Keep up the good work.

I loved the poem ('Our Deepest Fear' - from Alive Issue 58, 1st May, 2010), i got copies made and gave to friends. Very inspiring and true, god bless you all for all the good work you do. Take care.

~ Dr. Samina Zamindar, Bangalore

  Quotable Quotes

“Children will not remember you for the material things you provided but for the feeling that you cherished them.”

~ Richard L. Evans

“I've come to the frightening conclusion that I am the decisive element in the classroom. As a teacher, I possess a tremendous power to make a child's life miserable or joyous. I can be a tool of torture or an instrument of inspiration. In all situations, it is my response that decides whether a crisis will be escalated or de-escalated and a child humanized or de-humanized. ”

~ Dr. Haim Ginott

  Oasis Valleys Update

Lower training hall is taking shape at Oasis Valleys Institution Building.

  Alive Archives

To View Alive Archives, Please Click here>>>

  Team Alive

  Alkesh Raval

  Jolly Madhra

  Jwalant Bhatt

  Kshama Kataria

  Mehul Panchal

  Sanjiv Shah

  Sheeba Nair

  Umesh Patel

You receive this newsletter because you may be one of the participants of oasis activities, or may have been referred by our core friends or you may have given your email address to us. Please feel free to share this newsletter with your friends, family and co-workers. You have permission to use this content in your newsletter or email system as long as you do not edit the content and you leave the links and this resource box intact. We will be happy to receive the copy of the same.
If you wish that this newsletter is dispatched directly to your contacts, you may recommend the same to us along with their key details.

To unsubscribe from this group, reply with "Unsubscribe" in the subject line to info@oasismovement.in
 Copy Right by Oasis Self Leadership Education for Community Development, Vadodara, Gujarat, India.