// Year 15 // Issue 04// 28 January 2022  Oasis Periodical (Newsletter-Cum-Magazine) 
શ્રદ્ધેય મહાદેવ ભાઈ દેસાઈને 
ઓએસિસ પરિવાર તરફથી કૃતજ્ઞતા-અંજલિ…
૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ના બપોરે સ્નેહી શ્રી મહાદેવભાઈ દેસાઈના નિધનના અત્યંત આઘાતજનક અને ઊંડા શોકજનક સમાચાર મળ્યા. આપણે એક પ્રખર રાષ્ટ્રપ્રેમી અને એક ધુરંધર સમાજચિંતક ગુમાવ્યા છે. તેઓ એક જ્યોતિર્ધર સ્વપ્નદ્રષ્ટા હતા, અને ઓએસિસના તો મોભ સમાન હતા.
What is Spirituality?
When we talk about Spirituality -
Do you wonder...


1) Is spirituality meditation? 

2) Do I need to leave my 'Sansarik Jeevan' to learn spirituality? 

3) Must I follow a religion & dedicate my life to attain spirituality?

4) Is practicing spirituality difficult for a layman? 

5) Can my spiritual journey begin only after retirement? 
Oasis L3 (Life Long Learners)
Spirituality Circle
Group Photo of Alumni Participants of L3 (Live-Love-Learn) 4 years course who attended the  'L3 Spirituality Circle'
29 participants joined this  'L3 Spirituality Circle' organized on 7-8th November 2021 at Oasis Valleys. All participants who had completed Oasis Adult L3 course (in any batch since 2004) were invited for the workshop. The alumni community include a diverse audience from a dozen different Oasis L3 batches over 2 decades right from the very first one.

The purpose of this retreat was to collectively take a pause and reflect on one’s life journey as also open oneself for deeper inquiries. Fresh need based inputs were also shared on spirituality and it’s contextual relevance in our daily lives. The circle was facilitated by Sheeba Nair & Sanjiv Shah. 

Participants shared their noteworthy transformation post L3 course, as well as deliberated on insights about their present struggle area.  The workshop was a stimulating experience for all participants. All expressed gratitude and agreed for a regular Annual L3 Spirituality Circle Retreat. In 2022, the dates have been decided during Navaratri season. 
Concepts Discussed in the Spiritual Circle Meet
આધ્યાત્મિકતા એટલે ખુદના માલિક બનવું. આપણે આપણી જિંદગીમાં કેટલી સ્વતંત્રતાથી નિર્ણયો લઈએ છીએ તે મહત્ત્વનું છે. સામાન્ય રીતે આપણે કંઈક ગુમાવી બેસીશું તેવા ડરમાં જીવીએ છીએ. જો પ્રેમભરી હિંમતથી જીવીએ છીએ, આપણે આપણા પોતાના સત્ય માટે ઊભા રહીએ છીએ તો આપણી જિંદગી ખીલે છે.

આપણે આપણી જિંદગીની ખિલવણીમાં શું આડે આવે છે તે શોધવાનું છે. આપણું પોતાનું સત્ય પારખવાની જિજ્ઞાસા જિંદગી પ્રત્યેના પ્રેમમાંથી જ ઉદ્ભવે છે. અને જિંદગી માટે ઊંડો પ્રેમ જ અધ્યાત્મનો આધારસ્તંભ છે.

આધ્યાત્મિકતાની પ્રાથમિક શરત છે, પોતાની જાત સાથે સંબંધ હોવો. અને એના માટે પોતાની જાત સાથે રહેવું જરૂરી છે.  દરેક માથાનો અલગ પથ છે, કોઈ એકનો માર્ગ બીજાને કામ નથી લાગતો. દરેકે પોતાનો આ આગવો માર્ગ શોધવાનો છે.


-Dr. Maya Soni
 Reflections by Participants

ફેસીલીટેટર મિત્રોના સહયોગથી ઉભા થયેલા મૈત્રી ભર્યા વાતાવરણમાં જીવનને વધુ આનંદ ઉલ્લાસ અને ઉમંગ સાથે જીવવાની વાતો સમજી શક્યા. અન્ય વ્યક્તિને સમજવી હોય તો તેને દિલથી પૂરી નિષ્ઠાથી અને ધીરજથી સાંભળવી પડે તે જાણ્યું.

રોજેરોજ ના જીવનમાં આધ્યાત્મિકતાના મહત્વને જાણી શક્યા. પોતાના જીવનના ધ્યેય માટે અભિપ્સાની શોધની જરૂરને પણ વધુ ઊંડાણથી સમજી શક્યા.

- Nitin Patel, Vadodara 

The two day retreat was a beautiful journey into deeper knowledge of spirituality in our lives. Working on the blocks that we struggle to overcome was an amazing experience. Understanding that all proactive choices of life are spiritual meditative steps during the day. 

There is no need for complicated philosophy to be spiritual. The philosophy of simple kindness and selfless service is being spiritual. 

Spirituality is a way of life and not a goal. It simply connects the dots and is a correlation between what you do and who you are. 

- Tina Vasudeva, Delhi 

Sheeba didi gave the master key to use our intellect of mind for our own empowerment by introducing how to lead the inquiry within to be free from internal fears or blocks.

I am feeling bright, free & light after 1.5 days of this retreat. A very empowering experience.

- Mittal Patel, Surat

We cannot pick up an activity and expect solitude to be done. That is not hard work. That is exactly what laziness is. We tend to avoid the real work by projecting a picture of hard work. The real work may not need any form of activity and could still be done if the willingness and courage is there to see the way things are, just as they are.

- Avani Kulkarni, Vadodara 

Reflections of L3 Course Alumni
Live-Love-Learn Workshop
How Our Personal Lives got impacted by Oasis
and the journey still continues....
Both of us cannot imagine what would we be as parents if we hadn’t been a part of L3 Course. L3 પછી મારા બંને બાળકોને લાઈફ વેલ્યુઝ આપી મારી દીકરી સાથેના સંબંધને જે હંમેશા હું વિચારતી હતી તેમ એક અલગ જ લેવલ ઉપર લઈ જઈ શકી. મારા જીવનસાથી અંકુરને હું તે જેવો છે તેવો સ્વીકારતા  શીખી. જે પહેલા મને એની ખામીઓ લાગતી હતી તે હવે જાણે મારા માટે વરદાન સમાન હોય એવો અનુભવ થયો.  

આ સાથે જ પોતાની જાત સાથે બેસવાનું મહત્વ સમજાયું. L3 પછી જયારે પણ કોઈ ડર કે પ્રશ્ન મનમાં આવે છે એને પ્રશ્ન પૂછી સમજતાં શીખી. એની સાથે રહી પ્રશ્નો પૂછતાં પૂછતાં એમાંથી બહાર કઈ રીતે આવવું એ સમજાયું. 

- Jenish Modi, Surat 

L3ના કોર્સ પછી હું મારા મેરેજમાં અદ્દભુત કામ કરી શકી.  અમે બંને એકદમ અલગ છે, કોઈ પણ બાબતમાં સામ્ય ન ધરવતી બે વ્યક્તિ સાચાં અર્થમાં એક બની જીવન જીવી રહ્યા છે. બન્નેવની Strengths અને weaknesses પ્રમાણે સરસ harmony create કરી જીવી રહ્યા છીએ. આનો સૌથી વધુ ફાયદો અમારા parenting પર થઈ રહ્યો છે. બંનેની strengths ભેગી થતા અમારા દીકરાનો ખૂબ સરસ વિકાસ થઈ રહ્યો છે. We became one unit. 

- Chhayal Kapdiya,  Surat 
Oasis Publications' Books on Spirituality
Get all your answers related to spirituality in these books! 
Advocating to include spirituality in daily life
"AdhyatmNi Shodhma" book is also available in Hindi, Marathi & Bengali Languages.


Vitamin T for Thinking... 


“I believe in God, but not as one thing, not as an old man in the sky. I believe that what people call God is something in all of us.
I believe that what Jesus and Mohammed and Buddha and all the rest said was right. It's just that the translations have gone wrong.”

John Lennon


“Religion is for people who’re afraid of going to hell. Spirituality is for those who’ve already been there.” 
Vine Deloria Jr. 

"Your pain is the breaking of the shell that encloses your understanding"

Kahlil Gibran

 
Website Website
Alive Archive Alive Archive
Unsubscribe Unsubscribe
YouTube YouTube
Oasis Alive Team

Aatmaja Soni, Riya Shah, Jay Thakkar
Jolly Madhra, Sanjiv Shah, Sheeba Nair
You receive this newsletter because you may be one of the participants of Oasis activities or may have been referred by our core friends or you may have given your email address to us. Please feel free to share this newsletter with your friends, family, and co-workers. You have permission to use this content in your newsletter or email system as long as you do not edit the content and you leave the links and this resource box intact. We will be happy to receive a copy of the same. If you wish that this newsletter is dispatched directly to your contacts, you may recommend the same to us along with their key details. Incase if you do not want this Newsletter, you may unsubscribe it.